Tarihimiz...

TARİHTE HACIAHMETOĞULLARI...

 Tarihimiz...            Anadolumuzun Şanlıurfa-Gaziantep-Kahramanmaraş-Aksaray-Niğde-Konya-Karaman-Erzincan-Gümüşhane-Başta TRABZON olmak üzere tüm karadeniz bölgesinde HACIAHMETOĞULLARI sülalesinin fertlerini değişik soyadlarda bulmak, görmek mümkündür.
        HACIAHMETOĞULLARINI Toroslar'da, Tekir Yaylasında, Karadeniz'de Kadırga, Sultanmurat  Yaylasında, Orta Anadolu'da Erciyes'te koyunlarını otlatırken...Harran ovasında kara keçilerin yaylatırken, Niğde Ovasında patates sökerken...Rize'de teknesi ile balık tutarken...Sultan Murat şehitliğinde şehitlerine dua okurken görebilirsiniz.
      HACIAHMETOĞULLARINI devlet görevlerinde özel işlerinde akrabalık komşuluk ilişkilerinde yardımlaşma ve dayanışmalarda hep öncü olduğunu da görebilirsiniz, ancak HACIAHMETOĞULLARI'nda temelden gelen yalan, dolan, hile, fesatlık görülmez.
HACIAHMETOĞULLARI'nın fertleri iyi niyetlidir. Her zaman devletinin, milletinin ve mazlumun yanındadır. Dolambaclı işleri ve yolları sevmez iyi niyetli olduğundan ve dünyaya olumlu gözle baktığından bazen sıkıntılarda çeker, ancak her çektiği sıkıntıyıda usuletle ve suhuletle tatlıya bağlamasını bilir. Hiç bir zaman isyan etmez tevekkül eyler.
      Gerek osmanlı dönemi gerekse öncesi ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti döneminde hiç birHACIAHMETOĞLU ferdi devletinin aleyhinde olabilecek yıkıcı bölücü küçük düşürücü faaliyetlerde bulunmamış ismi geçmemiş daima devletin ve toplumun birleştirici, bütünleştirici öğeleri olmuşlardır.
      HACIAHMETOĞULLARI'nın fertleri hep veren el hep vakıf eyleyen el imar eyleyen el, camiler, medreseler inşaa eyleyen, imar eyleyen yanlışlığa müsade etmeyen hep doğruyu söyleyen kişilikler olmuşlardır. HACIAHMETOĞLU toplumumuzun insanlarından bir hoş sedanın ötesine hiç bir şey beklemeyen insanlar olarak yaşadıkları tüm bölgelerde temayüz etmiş insanlardır.
     Tarihin derinliklerine indiğimizde ;

 • 1850 yılı Osmanlı Öşür Defterinin Büyükliman-Vakfıkebir Sancağında HACIAHMETOĞULLARI'nın devlete düzenli vergi verdiğini (s143-Karye-i Bozlu) Hacıahmetoğlu İbrahim zadenin 151 lira vergi verdiğini osmanlıcadan görmekteyiz.
 • Dünyaca Meşhur olan TRABZON-Vakfıkebir ekmeğinin Karadeniz bölgemizde ilk icatcısının 1879-1897 yılları arasında Vakfıkebir eşrafından HACIAHMETOĞLU Sarı Ahmet ve 1879-1902 tarihdeHACIAHMETOĞLU Şükrü, 1916-1918 yıllarında ise Hasan AKSOY-Vahit AKSOY isimli akrabalarımızın halka ilk Vakfıkebir Ekmeğini sundukları anlaşılmaktadır.
 • 1906-1907 yıllarında Mekke-i Mükerreme'nin su yollarının yapımı için Osmanlı Devletince halktan toplanan yardımlara Vakfıkebir eşrafımızdan Muassıl Muhaberat Telgraf Hattı çavuşu HACIAHMET Efendinin maddi katkıda bulunduğu TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞI'nın 6-8 Kasım 1998 tarihli Sempozyumunda sunulan bildiriden ve hazırlanan kitabın 449 sayfasında görülmektedir.
 • DİL TARİH KURUMU başkanı Prof.Dr Yusuf HALAÇOĞLU'nun kayıtlarına göre 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu iskan kayıtlarına göre Boynuinceli cemaati Türkmenlerinden Hacıahmetoğullarının Savculu-Kurtlu-Dumanlı-Kütüklü-Herikli cemaatleri ile birlikte Nevşehir ili halen Hacıahmetli mahallesi olan kale civarına yerleştirildikleri, kalenin güvenliğini sağlamak üzere Şebinkarahisar - Trabzon sancaklarından 20 kişilik muhafızın Osmanlı Devleti tarafından Nevşehir'e gönderildiği anlaşılmaktadır. Yine aynı dönemde  Tokat- Yozgat- Bozok sancağı bölgesinede HACIAHMETOĞLU kabilesine ait ailelerin gönderildiği anlaşılmaktadır.
 • Prof Dr. Yusuf HALAÇOĞLU'nun kayıtlarına göre II.Sultan Abdülhamit döneminde İstanbul'daHACIAHMETOĞULLARI yeniliklerin ateşli taraftarı olmuşlar ancak çıkan ayaklanmadaHACIAHMETOĞLU İbrahim katledilmiştir.
 • HACIAHMETOĞULLARI'na bağlı Gümüşhane ili Torul ilçesi Herek Köyü, Tokat ili Erbaa İlçesinin Herek Köyü, Beşikdüzü Kızılağaç Yaylası Helli-Herikli obasının Osmanlı Dönemindeki isimlerinin de HACIAHMETOĞULLARI'ndan geldiği rivayeti tarih kayıtlarında mevcuttur.
 • 1800 lü yıllarda BOYNUİNCELİ oymağı hakkında, doçentlik tezi hazırlayan Doç Dr Abdullah SAYDAM'ın kayıtlarına göre BOYNUİNCELİ cemaatinin HACIAHMETLİ-DUMANLI-DANIŞMENTLİ-GEDİKLİ-KURUTLU-ŞEREFLİ, AKSARAY sancağında KÜRTMAHMUTLU oymakları ile yakın ilişkiler içerisinde oldukları anlaşılmaktadır.
 • Prof Dr. Yusuf HALAÇOĞLU'nun başka bir kitabının 941. sayfasında HACIAHMETLİ cemaatinin Dulkadirli-Kızıllı Türkmenleri ile Kahramanmaraş-Antakya bölgesinde iyi ilişkiler içerisinde oldukları, birlikte kışlak yaptıkları anlaşılmaktadır.
 • Kanuni Sultan Süleyman döneminde (Ayşe) Gülbahar Hatunun Vakfıkebir-Büyükliman bölgesindeHACIAHMETOĞULLARI'na büyük önem ve ehemmiyet verdiği HACIAHMETOĞULLARI'na verilen arazilerin tabu fermanlarındaki imza ve mühürlerden anlaşılmaktadır.
 • Tokat ili Niksar ilçesi Yusufşah mahallesi h-4080, Ayvazönü mahallesinden h-25, Hacıateşoğlu osman h-1260-24, Çukadaroğlu Ali isimli şahısların HACIAHMETOĞLU oymağından oldukları kayıtlarda mevcuttur.
 • HACIAHMETOĞULLARI Isparta ili Sütçüler ilçesinde bir köye sahip oldukları ve köyün adı ada halenHACIAHMETOĞLU olduğu kayıtlarda mevcuttur.
 • Manisa ili Akhisar ilçesinde HACIAHMETOĞULLARI'nın geniş bir varlıklarının olduğu geçmiş tarihlerdeHACIAHMETOĞLU Mehmet Efendinin bu ilçede Belediye Başkanı olduğu anlaşılmaktadır.
 • Gaziantep ilinde yaşayan HACIAHMETOĞULLARI'nın kendi aralarında HACIAHMETOĞLU KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ adı altında dernek kurarak Yeşildere kasabası, Tepe başı mahallesi-Salih Tanyeli caddesi üzerinde halen faaliyette oldukları anlaşılmaktadır.
 • Kütahya ili Simav ilçesinde HACIAHMETLİ köyü mevcut olup, Manisa Salihli ilçesinin Mevlütlü Köyü, Manisa ili Ahmetli ilçesinin halkının da HACIAHMETLİ Kabilesinden oldukları resmi kayıtlarda mevcuttur. Manisa Turgutlu ilçemizde de HACIAHMETOĞULLARI'nın varlıkları mevcuttur.
 • Derneğimiz 2 Ağustos 2010 tarihinde kardeş ülke Pakistan’da meydana gelen tusunami ve sel felakate dolayısıyla TRABZON VALİLİĞİ’nin başlatmış olduğu yardım kampanyasına 11.09.2000 tarihinde 850 tl yardımda bulunmuştur.
 • HACIAHMETOĞLU fertlerini Anadolumuzun Türk yurdu olmasında alın teri emeği olan ANADOLU  ERENLERİ ; Nasrettin Hoca, Hacıbektaşı Veli, Yunus Emre, Mevlanaların yolunda görebilirsiniz.
 • HACIAHMETOĞLU’nu ulul emirinin (devletinin) yanında yüce görevlerinde her rütbede, makamda sadık dürüst ve büyük olarak görebilirsiniz. Ezgin, bezgin, kul-köle olarak göremezsiniz.
 • HACIAHMETOĞLU hiçbir işinde (banane) beni sokmayan yılan bin yaşasın dediğini duyamazsınız.
 • HACIAHMETOĞULLARI yaşamış olduğumuz toplum şartlarında daima uyum içerisinde olma gayretinin ötesinde kendi arasında dahi olsa meydana gelen eksiklikleri ve yanlışlıkları uzun zaman içerisinde usuletle ve suhuletle halletmesini bilir, geçmişi unutmaz geleceği göz ardı edip atlamaz.
 • HACIAHMETOĞULLARI Trabzon ili of ilçemizde HACIAHMETOĞULLARI adına bir ilköğretim okulu yaptırmışlar ve halen TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLI’na bağlı olarak eğitime devam etmektedir.
 • GÜMÜŞHANE ili Özkürtün Kızılağaç yaylası top düzü mevkiinde kurumezarlık isimli tarihi bilinmeyen çok eski bir mezarlığın HACIAHMETOĞLULLARI Kabilesine ait olduğu bilinir ve yöre halkı etrafı çevrili koruma altına alınmış bu kabristanlığı şehitlik olarak bilir.
 • Beşikdüzü ilçesi Bozlu Köyü Merkez cami yanında bulunan 10 dönümlük arazininHACIAHMETOĞULLARI tarafından vakıf edildiği ve halen bu arazi üzerinde köy mezarlığı, köy camisi, köy ilköğretim okulu, lojmanı, köy odası ve imam evinin bulunur.
 • TRABZON ili Maçka İlçesi ocaklı köyü’nde yaşayan HACIAHMETOĞULLARI’nın HACIAHMETOĞLU vakfiyesi olarak etrafı çevrili vaziyette bir kabristanlık inşa ettikleri ve halen faaliyette olduğu bilinmektedir.

      Hacıahmetoğulları'nın tespit edilen tarih kayıtları yukarıya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kayıtların bilgileri özet olarak sunulmuş olmakla birlikte hepsinin resmi belgeleri gerek internetten gerekse kayıtlı bulundukları kitaplardan bulmak mümkündür.
Derleyebildiğimiz bilgiler eksik veya daha fazlası mutlaka vardır. Web sitemize girerek eksikliklerimizi tespit eden okur ve üyelerimizin elindeki doğru bilgileri bizlere internet ağı ile intikal ettirmeleri en büyük temennimizdir. Yapmakta olduğumuz arşiv çalışmalarımızın daha sağlıklı ve doğru bilgilere ulaşması için üye ve okurlarımızın yardım ve bilgi paylaşımına ihtiyacımız vardır.
Teşekkür ederiz...

DERLEYENLER :
Mümtaz AKSOY - Cemal AKSOY


 "SOY AĞACI İÇİN TIKLAYINIZ"

Tarihimiz...

 

 

 

 


 

"OSMANLI ARŞİVLERİNDE HACIAHMETOĞULLARI TIKLAYINIZ" 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"CUMHURİYET DÖNEMİNDE HACIAHMETOĞULLARI TIKLAYINIZ"

 


Etiketler: tarihimiz

Bilgi
Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.